Kinga Antczak


Psycholog

Kinga Antczak – ukończyła „Psychologię kliniczną” oraz „Seksuologię kliniczną  i sądową” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie a także studia podyplomowe „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w: Szpitalu Tworkowskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, poradni psychologiczno-pedagogicznej a także poprzez uczestniczenie w licznych warsztatach i szkoleniach dotyczących m.in.: „Metody genogramu w terapii poznawczo-behawioralnej”, „Interwencji kryzysowej”, „Seksualności”.

Doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu zaczęła od stażu w Centrum Terapii SOTIS w 2008r. Od tego czasu brała udział w licznych szkoleniach związanych z tematyką autyzmu jak i pracy z dziećmi dotkniętymi tym zaburzeniem i ich rodzinami. Ukończyła staż w Fundacji SYNAPSIS. Jest terapeutką w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS.

W Tęczowym Zaciszu prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców.