Justyna Kamińska


Pedagog

Jest licencjonowanym doradcą zawodowym oraz dyplomowanym logopedą. Posiada pięcioletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi w zakresie pedagogiki pracy. Doświadczenie w pracy logopedycznej zdobywała podczas licznych praktyk i staży, m.in.: w Szpitalu Grochowskim w Warszawie na Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, w Poradni pedagogiczno – psychologicznej nr 21 w Warszawie, w Szpitalu Klinicznym w Warszawie w Poradni Foniatrycznej, w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym TPD, Warszawa – Międzylesie oraz w przedszkolach i szkołach w Warszawie. Uzyskała tytuł trenera w zakresie pedagogiki i psychologii społecznej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadzi treningi antystresowe, z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz w obszarze poruszania się na rynku pracy. Posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

Pracuje z dziećmi z różnych środowisk społecznych, zajmuje się działaniami terapeutyczno- profilaktycznymi. Prowadzi zajęcia metodą kinezjologii edukacyjnej – Paula Denissona – jest certyfikowanym trenerem tej metody.

Prywatnie: Pani Domu :) i Mama dwójki Maluchów: 5 miesięcznego Olka i dwuletniej Wiktorii, kochająca polskie góry.
W Tęczowym Zaciszu współprowadzi przedpołudniowe zajęcia rozwojowe dla dzieci oraz prowadzi terapię i profilaktykę logopedyczną. Prowadzi „Podróże logopedyczne” według własnego autorskiego programu. Zajmuje się doradztwem zawodowym i prowadzi szkolenia, treningi i warsztaty dla dorosłych.