Anna Dymek


PsychologCIMG7363a

Założycielka Tęczowego Zacisza- ukończyła Społeczną Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie w pracy psychologa zdobywała podczas licznych staży, wolontariatów oraz praktyk, m.in.: w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie, w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, na Oddziale Psychiatrycznym, w Przedszkolu Specjalnym nr 213  w Warszawie, podczas Wolontariatu Europejskiego we Francji. Szkoli się jako terapeuta rodzinny, a doświadczenie w pracy z rodzinami i parami zdobywała jako stażystka Vademecum Terapeuty Rodzinnego oraz w Zespole Terapii Rodzin, w Grupie Synapsis pod kierunkiem doświadczonych psychoterapeutów.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu zdobywała najpierw uczestnicząc w licznych stażach i praktykach m.in. w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”, w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie -Grzeczne Dzieci”.  Dzięki temu poznała i pracowała różnymi metodami terapii m.in. Stosowaną Analizą Zachowania oraz Metodą Opcji. A od 2011 roku doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami zdobywała w Fundacji SYNAPSIS pod kierunkiem zespołu doświadczonych terapeutów. W latach 2011-2013 pełniła rolę terapeutki prowadzącej grupę przedszkolną w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS.

Od 2013 roku współpracuje z żyrardowskim Stowarzyszeniem Kobiet z Problemem Onkologicznym Amazonki. Wspiera je w trudnościach związanych z choroba lub jej nawrotem, organizuje warsztaty, prowadzi terapię indywidualną, wspiera Stowarzyszenie w działaniach statutowych.
W październiku 2014 roku  współprowadziła warsztaty dla Amazonek i mieszkańców Żyrardowa w ramach cyklu „Nasze zdrowie w naszych rękach”.

Od września 2015r. rozpoczęła współpracę z Centrum Praw Kobiet w Żyrardowie, a od października 2015r. wspiera od strony psychoterapeutycznej Filię Centrum Praw Kobiet w Skierniewicach.

Uczestniczyła w licznych szkolenia dotyczących m.in. systemowej terapii rodzin, terapii par i małżeństw, w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i ich rodzinami, z zakresu muzykoterapii oraz metod komunikacji z osobami z autyzmem  oraz metod AAC ( m.in. PECS), radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i kształtowania umiejętności zabawy. Uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych prze Fundację Dzieci Niczyje „Być mamą” oraz „Bez klapsa- jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Ukończyła Podyplomowy Kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Prywatnie – wielbicielka muzyki etnicznej, marzy o podróży do Indii i Nepalu. Uwielbia wyjazdy na Warmię, relaksuje się szukając w sobie twórczości poprzez malowanie, ruch i taniec oraz śpiew. Ceni bliski kontakt z naturą i zwierzętami.

W Tęczowym Zaciszu zajmuje się terapią rodzin, par i małżeństw, terapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju.  Współprowadzi rozwojowe zajęcia dla dzieci  i warsztaty dla  dorosłych.