Cele


 • Kompleksowe wsparcie i pomoc dla całych rodzin
 • Dbanie o indywidualny rozwój dzieci i dorosłych dzięki bogatej propozycji warsztatów i szkoleń poruszających wiele różnorodnych tematów
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży poprzez indywidualne spotkania, grupy warsztatowe
 • Towarzyszenie dzieciom w kształtowaniu wielu różnych umiejętności m.in. poznawczych i emocjonalnych, dbanie o rozwój wyobraźni dziecka i wrażliwości społecznej, muzycznej i ekologicznej poprzez organizowanie ciekawych zajęć ogólnorozwojowych, proponowanie interesujących i oryginalnych aktywności wykorzystujących twórcze myślenie i naturalną ciekawość świata dzieci
 • Wspieranie różnych umiejętności i budowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży
 • Budowanie i rozwój kompetencji wychowawczych i kształtowanie umiejętności tworzenia prawidłowych relacji z dzieckiem poprzez doradztwo wychowawcze i wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów
 • Wsparcie par i małżeństw przeżywających trudności w swoich związkach, poprawa relacji i komunikacji miedzy partnerami/ małżonkami
 • Terapia i wspieranie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu, dawanie im możliwości doświadczania świata, lepszego kontaktu z innymi ludźmi, kształtowanie i rozwój umiejętności poprzez dostosowywanie otoczenia, pomocy i zajęć do ich potrzeb i możliwości
 • Integracja dzieci z trudnościami w rozwoju z rówieśnikami w małej grupie poprzez stworzenie bezpiecznej i kameralnej grupy rówieśniczej i dostosowywanie otoczenia do potrzeb i możliwości dziecka
 • Otoczenie profesjonalną opieką terapeutyczną i wsparciem psychologicznym oraz informacyjnym rodzin dzieci ze spektrum autyzmu, by umożliwić im jak najlepsze zrozumienie i nawiązywanie lepszego kontaktu z dzieckiem; wsparcie i wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów poprzez konsultacje, doradztwo wychowawcze, warsztaty i szkolenia
 • Kształtowanie i zacieśnianie więzi pomiędzy członkami rodzin, poprawa komunikacji i dawanie możliwości i przestrzeni do wspólnego, ciekawego spędzenia czasu całą rodziną