Terapia rodzin


W rodzinie jest ogromna siła! To w Was jest energia, by móc zmienić lub poprawić coś w waszych relacjach, zachowaniach, terapia-rodzin-parkomunikacji i we wzajemnym rozumieniu.

Terapia rodzin opiera się na założeniu, iż rodzina stanowi pewien system, w którym poszczególni jej członkowie wzajemnie na siebie oddziałują. I z tego względu często bywa tak, że trudności lub kłopoty jednej osoby z rodziny (np. dziecka, czy też osoby dorosłej) wpływają na pozostałych jej członków. Dlatego tak ważne jest by cała rodzina przychodziła na spotkania terapeutyczna, gdyż problemy jednej osoby odczuwa i przeżywają wszyscy będący jej częścią. Zgłoszenie się do Tęczowego Zacisza na terapię rodzin czy par, to pokazanie jak bardzo zależy Wam na waszych bliskich i kontakty między Wami i jak ważna jest dla Was rodzina. Zwrócenie się o pomoc do specjalisty jest pierwszym dużym krokiem na drodze do zmian i poprawy relacji z najbliższymi.

Zapraszamy na konsultacje rodzinne i terapię rodzin, tych, którzy:

  • przeżywają trudności wychowawcze z dziećmi

  • borykają się z konfliktami z dziećmi

  • przeżywają trudności w swoim związku/małżeństwie

  • chcą nawiązać z dziećmi lepszy kontakt i poprawić relacje

  • zauważają trudności i konflikty we kontaktach między poszczególnymi członkami rodziny

  • przeżywają problemy rozwojowe lub/i edukacyjne dzieci, które wpływają na funkcjonowanie rodziny

  • są w sytuacji rozstania/rozwodu – mają trudność z radzeniem sobie z emocjami związanymi z rozstaniem lub/i potrzebują wsparcia w ochronieniu dzieci przed skutkami rozwodu/rozstania

  • w swojej rodzinie doświadczają choroby/chorób psychosomatycznych dzieci i dorosłych członków rodziny

  • w swojej rodzinie doświadczają chorób somatycznych lub chorób przewlekłych, lub zagrażających życiu któregoś z członków rodziny

Konsultacja rodzinna (90 minut): pierwsze wstępne spotkanie lub kilka spotkań całej rodziny z psychologiem lub dwojgiem psychologów, mające za cel wstępne określenie z jakimi trudnościami się boryka rodzina i ustalenie sposobów ewentualnej dalszej pomocy i wsparcia; koszt jednego spotkania: 90 zł

Terapia rodzinna (każde spotkanie trwa 90 minut): dłuższa pomoc psychologiczna polegająca na regularnych spotkaniach całej rodziny z psychologiem (psychoterapeutą); czas trwania całej terapii rodzinnej dostosowany jest do specyfiki zgłaszanych trudności oraz wyznaczonych przez rodzinę celów, które chcieliby zrealizować podczas spotkań z terapeutą. Częstotliwość terapii dostosowana jest do potrzeb rodziny, ale spotkania odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; koszt jednego spotkania: 90 zł