Terapia par


38059575

Terapia par i terapia małżeńska jest dobrym pomysłem zarówna dla związków, które przeżywają kryzys czy borykają się z trudnościami we wzajemnych relacjach. Ale również dla par, które chciałyby spróbować w inny sposób wyrażać swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania wobec siebie nawzajem. W Tęczowym Zaciszu Centrum Terapii i Rozwoju podczas spotkań terapeutycznych rozmawiamy zarówno o aktualnych trudnościach, które przeżywa para, ale również pokazujemy parterom jak można inaczej się komunikować i przełamywać pewne schematy w zachowaniach i bariery emocjonalne. Przyglądamy się jak zachowanie każdego z partnerów wpływa na zachowanie tej drugiej osoby. Celem naszych spotkań jest nie tylko poradzenie sobie z bieżącymi trudnościami, ale również dotarcie do przyczyn konfliktów, uświadomienie ich sobie i nauczenie się innego sposobu funkcjonowania w związku, tak by obie strony mogły czuć się w nim dobrze.

Nie zawsze małżonkowie czy partnerzy umieją określić wspólny cel, do którego chcieliby dążyć podczas terapii. Czasem bywa też tak, że wspólnym celem okazuje się być możliwie łagodne i zgodne rozstanie czy rozwód. W takich sytuacjach również pomagamy i wspieramy partnerów czy małżonków.

 

Zapraszamy na konsultacje dla par/małżeństw oraz na terapię par tych, którzy:

 • mają trudności w porozumieniu się ze swoim partnerem/partnerką lub są w konflikcie
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek
 • doświadczają niezadowolenia i frustracji podczas wielu sytuacji w swoim związku
 • doświadczają trudności i/lub lęku przed bliskością fizyczną i psychiczną z parterem
 • przeżywają duże zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy,choroba),które powodują duże napięcie w związku
 • przeżywają kryzys w związku/małżeństwie i myślą o rozstaniu lub rozwodzie
 • doświadczyli w swoim związku zdrady i chcą poradzić sobie z tą sytuacją we dwoje
 • mają poczucie, wypalenia emocjonalnego że w związku / małżeństwie , słabnięcia więzi, oddalania się od siebie, osłabienia zainteresowania drugą osobą
 • oddalili się od siebie na skutek trudnej sytuacji ( np. śmierć kogoś bliskiego, śmierć dziecka, poronienie, choroba partnera/partnerki, niepełnosprawność dziecka)
 • doświadczają problemów związanych z bezpłodnością czy adopcją
 • chcą się lepiej porozumiewać między sobą, otwarcie mówić o swoich emocjach i oczekiwaniach wobec siebie nawzajem

 

Konsultacja pary/małżeńska (90 minut): pierwsze wstępne spotkanie pary z psychologiem lub dwojgiem psychologów, mające za cel wstępne określenie z jakimi trudnościami się boryka się para na co dzień i ustalenie sposobów ewentualnej dalszej pomocy i wsparcia; koszt : 90 zł

Terapia pary/małżeństwa ( każde spotkanie trwa 90 minut): dłuższa pomoc psychologiczna polegająca na regularnych spotkaniach pary małżeńskiej lub pary z psychologiem lub dwojgiem psychologów; czas trwania całej terapii pary dostosowany jest do specyfiki zgłaszanych trudności oraz wyznaczonych przez partnerów/małżonków celów, które chcieliby zrealizować podczas spotkań z terapeutą. Częstotliwość terapii dostosowana jest do potrzeb, ale najlepiej jest 1 spotkanie raz na 1-2 tygodnie; koszt : 90 zł

Nawet jeśli jesteś w związku możesz przyjść na terapię sama lub sam!

To może być krok w dobrym kierunku, by poradzić sobie z trudnościami w związku

Ale również może zapoczątkuje to zmiany w Waszym związku!