Terapia indywidualna


Young pretty woman relaxing in the autumn parkNa indywidualne spotkania z psychologiem zapraszamy każdego, kto odczuwa potrzebę porozmawiania ze specjalistą o swoim samopoczuciu, o trudnościach, które przeżywa, o kłopotach, które go przytłaczają i z którymi nie wie, jak sobie poradzić.

Terapia indywidualna daje nie tylko możliwość poradzenia sobie z różnymi problemami, czy trudnościami, ale również dzięki niej poznajemy bardziej siebie, stajemy się bardziej świadomi siebie i swoich emocji, potrzeb i zachowań.

W Tęczowym Zaciszu Centrum Terapii i Rozwoju spotkanie z psychologiem odbywa się w gabinecie, który zapewnia dobrą i bezpieczną przestrzeń do rozmowy. Wszystkie informacje są poufne, a psychologa obowiązuje etyka i tajemnica zawodowa. Spotkania mają charakter rozmowy pomiędzy terapeutą a klientem, w trakcie której terapeuta poprzez pytania, stwierdzenia, interpretacje stara się zrozumieć i dotrzeć do źródeł i przyczyn pojawiających się problemów i trudności. Podczas terapii, psycholog pomaga klientowi również odkryć i uruchomić zasoby i mocne strony, tkwiące w kliencie, a które mogą mu pomóc w radzeniu sobie z różnymi trudnościami. Terapeuta podkreśla podczas terapii mocne strony klienta i aspekty jego relacji, dokonywanie zmian małymi krokami.

Podczas terapii dzięki atmosferze zaufania i bezpieczeństwa klient może mówić o wszystkim, o różnych aspektach swojego życia i56289616 relacjach, dzielić się różnymi myślami, emocjami, wydarzeniami ze swojego życia, wątpliwościami czy lękami. Klient może z różnych stron przyjrzeć się swojej obecnej sytuacji, ale również przeszłości i ważnym relacjom oraz ich wpływie na życie klienta.

Terapia indywidualna pozwala zrozumieć siebie, swoje emocje i dotrzeć do zasobów, które są w człowieku i pomaga budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi. Rolą terapeuty jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zmiany, której chciałby klient.

Konsultacja psychologiczna indywidualna (60 min) – jest to pierwsze wstępne spotkanie z terapeutą. Celem konsultacji jest określenie problemów, trudności i potrzeb klienta, a następnie ustalenie ewentualnych sposobów pomocy i wsparcia; koszt: 80 zł

Psychoterapia indywidualna (każde spotkanie trwa 60 min) – jest to dłuższa (co najmniej kilkumiesięczna) forma wsparcia klienta w osiągnięciu celu/celów, które postawi sobie na początku terapii, by poradzić sobie z trudnościami, poprawić relacje z najbliższymi, lepiej radzić sobie z emocjami i z sytuacjami, których doświadcza. Polega na regularnych spotkaniach z psychologiem, a ich częstotliwość ustalana jest podczas pierwszego spotkania; Najbardziej optymalnym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są spotkania raz w tygodniu. Czas trwania terapii indywidualnej zależy od postawionych celów, do których chce dążyć klient; koszt każdego spotkania: 80 zł

    Czym różnią się terapeutyczne spotkania z psychologiem od porad uzyskiwanych od najbliższych czy znajomych?

Terapeuta potrafi rozmawiać z klientem nawet w bardzo trudnych emocjonalnie sytuacjach. Akceptuje klienta i jego emocje, dzięki czemu potrafi być oparciem i w bezpośredni lub pośredni sposób pomóc klientowi dostrzec i zrozumieć to, co ważne i niełatwe.Poza tym terapeuta pozostaje neutralny wobec klienta, gdyż nie wiążą go z nim zależności rodzinne czy różne historie życiowe. A ponadto terapeuta dzięki swojej profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu potrafi dostrzec i w odpowiedni sposób pokazać klientowi mechanizmy, które powstrzymują go przed dokonaniem zmian w swoim życiu.