Mediacje rodzinne


38153893Rozstanie dwojga ludzi czy rozwód bywa jedną z trudniejszych i bardzo stresujących decyzji, zwłaszcza kiedy związek trwał wiele lat, a szczególnie kiedy w tej rodzinie są dzieci. Odnalezienie się w tej nowej, skomplikowanej uczuciowo i rodzinnie sytuacji, dodatkowo utrudniają kwestie materialne, jak choćby znalezienie i opłacenie mieszkania, nowe wydatki, przeprowadzka, podział wspólnego majątku- często efektu wielu lat pracy obojga partnerów. Przychodzą kolejne sprawy, które trzeba ustalić, tym razem na gruncie rodzinnym, wynikające z bycia rodzicem. Trzeba ustalić kwestię opieki rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dzieci, ich zajęcia szkolne i te popołudniowe, wizyty u lekarzy, czy wiele innych, często ważnych i trudnych do podzielenia się obowiązków. I ważne jest, by podczas ustalania tych wielu kwestii kierować się dobrem dziecka. Często jednak nie jest to łatwe.

W chwilach kiedy zmienia się nagle nasze dotychczasowe życie, trudno jest o spokojną rzeczową rozmowę, zwłaszcza, że często decyzja o rozstaniu i rozstanie następuje w bardzo trudnych, stresujących, czasem dramatycznych okolicznościach. I trudno jest zachować spokój i nie dać ponieść się różnym gwałtownym emocjom. W tej sytuacji ta spokojna rozmowa, którą muszą przeprowadzić ze sobą byli partnerzy, jest tak bardzo potrzebna, by móc poczynić ważne, często obowiązujące przez wiele następnych lat, ustalenia, mające nie tylko skutki osobiste, ale i prawne.

Kiedy doświadczamy silnych emocji, złości, żalu, smutku, rozgoryczenia czy rozczarowania, a także często strachu przed tym, co będzie dalej, trudno jest myśleć a tym trudniej rozmawiać z osobą, którą nierzadko obwiniamy o rozpad związku, która być może wyrządziła nam krzywdę, sprawiła ból, a być może którą to my zraniliśmy. Rozmowy, którym towarzyszą takie emocje i okolicznościach bywają niezwykle trudne. Często nie udaje się osiągnąć porozumienia w wielu kwestiach, mimo wielokrotnych prób.

W takich sytuacjach można skorzystać z pomocy profesjonalisty – mediatora. Udział w mediacji jest z zasady dobrowolny. Dopiero wtedy strony mediacji (np. partnerzy, małżonkowie) mogą na równych prawach skorzystać z pomocy mediatora, w osiąganiu porozumienia, satysfakcjonującego dla każdej ze stron.

W czasie procesu mediacji, w poszukiwaniu porozumienia strony przechodzą przez kolejne etapy, które opierają się na wspomaganych przez mediatora rozmowach. Strony mają szansę nierzadko po raz pierwszy od długiego czasu wysłuchać się dokładnie nawzajem, swoich oczekiwań, potrzeb, spotykając się w bezpiecznej atmosferze. Mediator w czasie całego procesu mediacji pozostaje neutralny (nie dąży, nie skłania stron do żadnego rozwiązania) i bezstronny (nie opowiada się po żadnej ze stron). Kluczową zasadą jest też poufność (obowiązuje tajemnica mediacji), działanie w dobrej wierze w atmosferze wzajemnego szacunku. Strony zachowują przez cały czas swoją autonomię, same decydując o rozstrzygnięciach. Mają szansę wypracować porozumienie, które może być obopólnie satysfakcjonujące.

 Mediacje w Tęczowym Zaciszu Centrum Terapii i Rozwoju prowadzi Dagmara Kochanowicz- Brzozowska, wieloletni pedagog, mediatorka.

Kiedy: po wcześniejszym umówieniu

Czas trwania jednego spotkania: 90 min.

Koszt: 110 zł – każda stron płaci połowę kwoty, czyli po 55 zł

Zapisy: pod numerem tel. 513- 087 – 950 oraz drogą mailową: teczowezacisze@wp.pl