Doradztwo wychowawcze


Indywidualny Trening Umiejętności Wychowawczych

Photo of the happy young family with two children isolated on white backgroundZapraszamy na indywidualne spotkania z rodzicami lub opiekunami dziecka mające na celu poprawę i rozwijanie umiejętności wychowawczych i wzmocnienie pozycji i samooceny rodzica. Podczas spotkań omawiamy wspólnie różnych codzienne sytuacje związane z dzieckiem i jego zachowaniami i możliwości poradzenia sobie z tymi, które są kłopotliwe dla najbliższego otoczenia lub które sprawiają trudność w codziennym funkcjonowaniu dziecka i jego rodziny. Zastanawiamy się, co niosą za sobą różne zachowania dziecka, o czym dziecko chce „poinformować” rodziców przez daną reakcję. A także wspólnie analizowanie nagrania obrazujące różne sytuacje, w których uczestniczy dziecko i rodzic na terenie domu. Rodzice/opiekunowie dowiadują się podczas spotkań jakie zachowania, reakcje i komunikaty czy wypowiedzi, które kierują do dziecka są skuteczne i które warto stosować częściej. Staramy się wspólnie z rodzicami/opiekunami znaleźć różne rozwiązania i metody reagowania czy zapobiegania trudniejszym zachowaniom dziecka. Spotkania mają na celu również wzmocnienie i wsparcie rodziców i poprawę ich samooceny, wzmocnienie poczucia wewnętrznej siły i konsekwencji w relacji rodzic-dziecko.

Trening umiejętności wychowawczych, pokazuje, że dobry kontakt z dzieckiem i udana komunikacja i profilaktyka pozwalają na efektywne rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych, a w wielu przypadkach mogą im zapobiegać.

Długość treningu ustalana jest indywidualnie w zależności od trudności i potrzeb zgłaszanych przez rodziców, koszt jednego spotkania (90 min) to 90zł.