Terapia dla rodzin i par


49374761

Pozytywne i zdrowe więzi z najbliższymi dają nam radość, poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudniejszych chwilach oraz siłę do pokonywania trudności codziennego życia. W dzisiejszym zabieganiu i zapracowaniu, często zapominamy o tym, co naprawdę jest ważne i o co warto dbać i stale podtrzymywać. To właśnie relacje z żoną/partnerką, mężem/partnerem, dziećmi, czy rodzicami stanowią cenny dar, który warto pielęgnować, doceniać i troszczyć się o niego, a w razie potrzeby naprawiać czy odbudowywać.

Tęczowe Zacisze Centrum Terapii i Rozwoju to miejsce, w którym rodziny i pary znajdą dla siebie przestrzeń do tego, by poprawić swoje relacje, porozmawiać ze sobą, nauczyć się otwarcie mówić o uczuciach, oczekiwaniach, o tym co boli, ale też jak doceniać siebie nawzajem. Terapia pozwala członkom rodzin rozumieć bardziej swoje zachowanie, uczucia, myśli i naszych najbliższych. Spotykając się podczas terapii rodzinnej lub terapii pary, każdy ma szansę wypowiedzieć swoje zdanie i usłyszeń opinię innych członków rodziny czy swojego partnera/partnerki. Funkcjonowanie i problemy jednej osoby z rodziny wpływają na funkcjonowanie pozostałych, co pociąga za sobą zmianę całego systemu rodzinnego. Dlatego najlepiej jest, gdy w terapii biorą udział wszyscy domownicy lub w zależności od charakterystyki problemu tylko części rodziny np. rodzice/ małżonkowie. Terapeuta pomaga rodzinie lub parze zrozumieć problem i trudności z którymi się borykają, 1towarzyszy im w procesie zmian, nie osądzając poszczególnych osób.

38059575Terapia rodzin czy par jest dla wszystkich tych, którzy chcą poprawić i polepszyć kontakty w swojej rodzinie czy związku. To szansa by lepiej się komunikować i rozumieć.

Zgłaszając się na terapię rodzin czy par do Tęczowego Zacisza pokazujecie, jak bardzo zależy Wam na waszych bliskich i jak ważna jest dla Was rodzina czy związek. Zwrócenie się o pomoc do specjalisty jest pierwszym dużym krokiem na drodze do zmian i poprawy relacji z najbliższymi.

W Tęczowym Zaciszu Terapię rodzin i par prowadzą Anna Dymek i/lub Agnieszka Całka. Obie są psychologami mającymi doświadczenie w pracy zarówno z rodzinami, parami jak i w kontakcie indywidualnym.