Logopedia


36624844Terapia logopedyczna obejmuje wszelkie zaburzenia mowy, tu przede wszystkim : dyslalia, alalia, jąkanie, ćwiczenie dykcji i oddechu u dzieci, rozwijanie słuchu fonemowego i wiele innych.Logopeda podczas każdych zajęć obserwuje mowę dziecka i dostosowuje terapię do jego indywidualnych potrzeb. W zależności od rodzaju trudności czy zaburzenia mowy terapeuta opracowuje indywidualny program terapii dziecka mający na celu poprawę mowy i wymowy. W naszych programach terapeutycznych staramy się sprostać indywidualnym potrzebom i możliwościom dziecka i dostosowywać oraz uzupełniać ewentualne inne terapie, w których uczestniczy dziecko. „Podążanie za dzieckiem” jest naszym najważniejszym celem – wtedy dziecko może uczestniczyć w zajęciach bez stresu i czerpać radość z nauki. Podczas terapii stosujemy profesjonalny sprzęt logopedyczny i wiele atrakcyjnych dla dzieci pomocy terapeutycznych wspierających i motywujących dziecko w ćwiczeniu poprawnej mowy i wymowy. Terapię logopedyczną łączymy z Metodą Paula Denissona, Metodą Kinezjologii Edukacyjnej, która usprawnia pracę układu nerwowego i ma wpływ na rozwój intelektualny dziecka. Programy terapeutyczne są dostosowane do wieku i potrzeb dziecka w taki sposób by przynosiły wymierne efekty i poczucie sukcesu.

Konsultacja logopedyczna + diagnoza logopedyczna :

– Wywiad z opiekunami dziecka. Logopeda zapyta Państwa o przebieg ciąży, porodu i rozwój dziecka od narodzin po dzień dzisiejszy. Ważne jest jak przebiegało karmienie dziecka, jak przebiegał rozwój ruchowy- to wszystko ma wpływ na to jak się kształtuje mowa.

– Nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem – zachęcenie dziecka do swobodnej wypowiedzi W tym czasie logopeda obserwuje jaki jest stan mowy dziecka, czy wypowiedzi są zrozumiałe i czy dziecko buduje swoje wypowiedzi adekwatnie do wieku.

– Obserwacja budowy i sprawności narządów artykulacyjnych – wspólne wykonywanie prostych ćwiczeń przed lustrem. W tym czasie logopeda ocenia sprawność języka, warg oraz prawidłową budowę narządów artykulacyjnych.

– Badanie kwestionariuszem obrazkowym to badanie ma na celu ocenę wymowy poszczególnych głosek, wychwycenie wad wymowy, które w wieku przedszkolnym często się pojawiają

– Obserwacja rozumienia mowy przez dziecko.

Pierwsza wizyta może trwać do 60 minut, gdyż logopeda na koniec udziela porady i podsumowuje wstępną diagnozę.

Terapię logopedyczną prowadzą Justyna Kamińska, Anna Lipińska oraz Anna Kowalczyk doświadczeni pedagodzy i dyplomowani logopedzi, pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Konsultacja logopedyczna + diagnoza logopedyczna + omówienie (60 min) : 130 zł

Koszt pojedyńczego spotkania logopedycznego (50 min.): 80 zł

Pakiet miesięczny ( 12 spotkań; 3 x 50 min./ tyg. ): każde spotkanie 45 zł