Cykliczne warsztaty muzyczne


Little child with violin isolated on whiteWarsztaty muzyczne prowadzone są zgodnie ze stosowaną powszechnie we Francji pedagogiką wychowania muzycznego przeznaczoną dla dzieci od pierwszych miesięcy życia do wieku lat dziesięciu. Zajęcia te nie tylko uwrażliwiają małego człowieka na otaczające go dźwięki i muzykę, ale dotykają także wielu innych aspektów tak ważnych dla rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.

Jednym z podstawowych elementów spotkań muzycznych jest pobudzanie kreatywności uczestników. Dzieci uczą się twórczego wyrażania siebie, tego co chcą przekazać innym poprzez muzykę, ruch, a także towarzyszące temu słowa. Praca w podgrupach daje doświadczyć czym jest współpraca, podejmowanie wyzwań, czy prezentacja własnego pomysłu, a także pozwala na poznanie zarówno roli artysty, jak i słuchacza, widza.

Cykliczne warsztaty muzyczne zawierają w sobie elementy pracy nad sprawnością i koordynacją ruchową, pracę nad głosem, rozwijanie umiejętności słuchania, elementy pracy teatralnej i tańca. Są to niezwykłe spotkania z wielorakimi stylami muzycznymi, z muzyką, instrumentami i piosenkami pochodzącymi z różnych zakątków świata. Dzieciom proponowane jest tworzenie własnych kompozycji i opracowywanie sposobu ich kodowania, zabawy rytmiczne, konstruowanie prostych instrumentów muzycznych. Często zajęcia zawierają elementy pracy nagraniowej oraz montażu dźwięku. Każde warsztaty dostosowywane są do wieku i liczby uczestników.

Terminy poszczególnych warsztatów będą pojawiały się w zakładce Aktualności.

Warsztaty poprowadzą Maria de Mezer, pedagog i Anna Dymek psycholog.

Serdecznie zapraszamy!