Zajęcia grupowe


Grupowe Zajęcia Terapeutyczne

 

  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku szkolnym

49977824Zajęcia grupowe, które mają na celu kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych, które są potrzebne do prawidłowych kontaktów z innymi ludźmi oraz do funkcjonowania w otaczającym świecie. Program zawiera takie tematy jak poznawanie i rozumienie norm społecznych i kulturowych, rozumienie swoich emocji i emocji innych ludzi, naukę właściwych i adekwatnych społecznie zachowań w różnych sytuacjach. Jest on realizowany w małej grupie 4-5 osobowej.

Zajęcia te odbywają się raz na tydzień.

Koszt: 35 zł za zajęcia

Szczegółowe informacje i zapisy: pod numerem tel. 513-087-950
oraz drogą mailową przez formularz kontaktowy lub adres: teczowezacisze@wp.pl

  • Zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami w rozwoju w wieku 3-7 lat

51520841

Zajęcia odbywają się w małych grupach 2-4 dzieci. Grupy są dostosowywane wiekowo oraz według potrzeb i możliwości każdego dziecka. Zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności zabawy i komunikowania się z innymi dziećmi, współpracy podczas zabawy i nauki, wspólnego i naprzemiennego działania z rówieśnikami lub dziećmi w podobnym wieku. Podczas zajęć również dzieci poznają swoje emocje oraz emocje innych i sposoby reagowania na nie. Uczą się także rozpoznawać siebie i inne dzieci na zdjęciach i w rzeczywistości, dzielić się zabawkami i prosić o nie, czekać na swoją kolej. Zajęcia mają też na celu pokazywać dzieciom, że kontakt z drugim dzieckiem może sprawiać frajdę!

Zajęcia te odbywają się raz na tydzień.

Koszt: 35 zł za zajęcia

Szczegółowe informacje i zapisy: pod numerem tel. 513-087-950
oraz drogą mailową przez formularz kontaktowy lub adres: teczowezacisze@wp.pl

 

  • Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w rozwoju

Jest to autorski pomysł na szeroko rozumianą edukację muzyczną z elementami terapii, dostosowaną do możliwości i potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu i z innymi trudnościami w rozwoju.Więcej informacji o programie i celach realizowanych podczas tych zajęć w zakładce Muzykoterapia