Szkolenia i warsztaty dla rodziców


  • Autyzm – spójrzmy oczami naszego dziecka”
  • Być rodzicem dziecka z ASD…”szkolenie dla rodziców, opiekunów i dorosłych członków rodzin, w których wychowuje się dziecko z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder)
  • Pomóż mi bawić się z innymi”– jak wspierać naukę i rozwój społecznych i komunikację dzieci ze spektrum autyzmu z innymi dziećmi
  • Koraliki, sznurki, auta- zabawa z dzieckiem ze spektrum autyzmu
  • Co, gdzie, kiedy- jak uzyskać informacyjne wsparcie w biurokratycznym chaosie”
  • Terapia a dzieciństwo- zachowaj proporcje!