Konsultacje dla rodziców


Rodzicu! Opiekunie!

Jeśli zauważyłeś i niepokoi Cię, że Twoje dziecko nie nabywa nowych umiejętności lub utraciło te, które już zdobyło, skontaktuj się z nami. Jeżeli u Twojego dziecka zauważysz dodatkowo dziwne zachowania np. bieganie w kółko, przybieranie dziwnych póz, chodzenie na palcach, niechęć i protest wobec nowych sytuacji, miejsc, niezwykłą potrzebę stałości, rutyny, jak np. chodzenie tą samą trasą na spacer, wybiorczość jedzenia, potrzebę czy nawet przymus chodzenia tylko w jednej piżamie, bluzce lub butach, nietypowe reakcje na dźwięki, fascynacje wybranymi przedmiotami oraz nadwrażliwość lub brak reakcji na dotyk, smaki, zapachy, ból i temperaturę, skontaktuj się ze specjalistą w Tęczowym Zaciszu. Mogą to być objawy całościowych zaburzeń rozwoju, takich jak autyzm, Zespół Aspergera i in.

Poniżej znajdują się niektóre umiejętności, które Twoje dziecko

powinno rozwinąć w ciągu swoich 3 pierwszych lat życia.

Jeżeli Twoje dziecko nie ma takich umiejętności lub zauważyłeś, że miało je wcześniej, a teraz je utraciło, skontaktuj się ze specjalistą w Tęczowym Zaciszu!

 Po 12 miesiącu życia:

 • Moje dziecko wypowiada już pierwsze słowa „mama”, „tata”, „dada”, „baba”, powtarza różne sylaby czy głoski dźwiękonaśladowcze, dźwięki zwierząt „muu”, „hau, hau”, „io”, iha”, „titi”
 • Moje dziecko przerywa czynność, gdy mówię „nie wolno” i patrzy na mnie, gdy kiwam palcem
 • Moje dziecko potrafi naśladować po mnie proste gesty np. „jaki duży urośniesz ” i podnosi rączki do góry, klaskanie, klepanie po głowie, czy głaskanie
 • Jeśli chwalę lub głaszczę moje dziecko za coś, co ładnie i dobrze zrobiło, to cieszy się i powtarza czynność
 • Moje dziecko potrafi pokazać na sobie i na mnie, gdzie jest nosek i buzia, robi to chętnie
 • Moje dziecko przynosi mi zabawki i coś co chce mi pokazać, czy ciągnie mnie za rękę by się z nim pobawić
 • Moje dziecko biegnie się do mnie przytulić, kiedy spotka je coś przykrego
 • Moje dziecko przybiega do mnie albo patrzy na mnie, kiedy wołam je po imieniu
 • Moje dziecko bawi się chętnie ze mną w „łapanego” (cieszy się, gdy je złapię, a potem znów ucieka ode mnie)
 • Jeśli zapytam moje dziecko „Gdzie jest …? ”, to maluch odwraca swoją głowę w kierunku, w którym znajduje się dana osoba lub przedmiot
 • Moje dziecko rozumie już proste gesty i ich używa, np. potrafi robić „papa”

Jeśli Twoje dziecko nie ma takich umiejętności

lub wycofało się z części z nich, skontaktuj się z nami!

Przyjdź na konsultację do Tęczowego Zacisza!

 Między 18 a 36 miesiącem życia:

 • Moje dziecko cały czas uczy się nowych słów, potrafi powtarzać za mną słowa, nazywa przedmioty i osoby w swoim otoczeniu
 • Moje dziecko potrafi wskazać palcem znany mu przedmiot i przynieść mi go, kiedy je o to poproszę
 • Moje dziecko umie nazwać znajome przedmioty na obrazkach
 • Moje dziecko potrafi wskazać palcem przedmiot, który chce dostać
 • Moje dziecko chętnie naśladuje po mnie czynności np. gotowanie, odkurzanie, majsterkowanie
 • Moje dziecko chętnie przygląda się zabawie innych dzieci, czasem próbuje do nich dołączyć i bawić się z nimi
 • Moje dziecko nauczyło się już bawić w „kółko graniaste” lub w „balonik”
 • Moje dziecko potrafi pokazać mi to, co je zainteresowało w danej chwili np. wskazać palcem szczekającego psa
 • Moje dziecko potrafi kiwać głową na przeczenie „nie” i potwierdzenie „tak”
 • Moje dziecko zadaje mi pytanie „po co? ” lub „dlaczego? ”

Jeśli Twoje dziecko nie ma takich umiejętności

lub wycofało się z części z nich, skontaktuj się z nami!

Przyjdź na konsultację do Tęczowego Zacisza!

 Po 36 miesiącu życia:

 • Moje dziecko mówi zdaniami, umie powiedzieć mi czego chce, a czego nie
 • Moje dziecko nauczyło się już korzystać z nocnika
 • Moje dziecko samo potrafi już układać proste układanki
 • Moje dziecko lubi mi zadawać pytania
 • Moje dziecko chętnie słucha jak czytam mu książeczki
 • Moje dziecko przywołuje mnie lub wskazuje kiedy zobaczy coś ciekawego
 • Moje dziecko udaje w zabawie sytuacje życiowe np. bawi się w dom
 • Moje dziecko zaprasza mnie do zabawy
 • Moje dziecko chętnie bawi się zabawkami w sposób zróżnicowany, potrafi udawać w zabawie, że jedna rzecz jest zupełnie czymś inną, np. klocek to ciasto, a kubek to telefon i wykorzystuje je adekwatnie w zabawie
 • Moje dziecko umie bawić się z innymi dziećmi, potrafi zamienić się z nimi zabawką, stara się czekać na swoją kolej w zabawie
 • Moje dziecko potrafi powiedzieć jak się nazywa i ile ma lat

Jeśli Twoje dziecko nie ma takich umiejętności

lub wycofało się z części z nich, skontaktuj się z nami!

Przyjdź na konsultację do Tęczowego Zacisza!

 

Konsultacja psychologiczna (90 minut)

To pierwsze wstępne spotkanie z rodzicami lub opiekunami dziecka. To spotkanie ma na celu przeprowadzenie wstępnej rozmowy z rodzicami o tym, co ich niepokoi w rozwoju czy zachowaniu dziecka. Podczas tego spotkania psycholog zbiera informacje o dotychczasowym rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowaniu dziecka w domu, żłobku, przedszkolu lub szkole; koszt jednego spotkania: (90 min.) to 90 zł

 Obserwacja psychologiczna dziecka z wywiadem i rozpoznaniem
(2 x 90 minut- spotkania z rodzicami + 2 x 50 min obserwacja dziecka)

Proces obserwacji psychologicznej i postawienia rozpoznania trudności, z którymi boryka się dziecko i/lub ewentualnych trudności w rozwoju, zazwyczaj obejmuje 2 spotkania z rodzicami ( początkowy wywiad wstępny- + omówienie wniosków z obserwacji na końcu) oraz 2 spotkania z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną lub logopedyczną. Rozpoznanie stawiane jest w oparciu o informacje z wywiaduz rodzicami i ze spotkań z dzieckiem oraz jeśli jest taka potrzeba z testów psychologicznych. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są dalsze oddziaływania terapeutyczne. Po zebraniu potrzebnych informacji psycholog przekazuje rodzicowi na spotkaniu wnioski z obserwacji i wstępne rozpoznanie oraz przedstawia plan terapii i propozycje indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych, a także zalecenia, co do dalszej diagnozy czy terapii;

koszt całościowej obserwacji: 250 zł