Diagnoza funkcjonalna


Badanie Profilem Psychoedukacyjnym E. Schoplera

Test PEP- R Erica Schoplera jest to test, z założenia przeznaczony dla dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesno szkolnym– w wieku od 6 miesięcy do 7 roku życia. Stosujemy go również w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że dziecko nie opanowało jeszcze pewnych umiejętności w niektórych sferach rozwojowych. Test PEP- Ropiera się na założeniu Lwa Wygotskiego o tzw. Sferze najbliższego rozwoju. Określa ona, czego dziecko jest w stanie nauczyć się w najbliższym czasie. Są to umiejętności, które dziecko obecnie wykonuje z pomocą osoby dorosłej, po demonstracji lub z podpowiedzią. W tej właśnie sferze mieszczą się potencjalne możliwości dziecka, które po zdiagnozowaniu wykorzystuje się do ułożenia Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego. Badnie PEP-R pozwala zobrazować i zbadać umiejętności dziecka względem jego wieku rozwojowego, pozwala wnioskować o mocnych stronach dziecka oraz dostarcza wiedzy o trudnościach i umiejętnościach, nad którymi warto nadal pracować.

Test PEP- R E. Schoplera pozwala ocenić sposób funkcjonowania dziecka w takich sferach jak:

  • naśladowanie

  • percepcja

  • motoryka duża

  • motoryka mała

  • koordynacja wzrokowo-ruchowa

  • komunikacja

  • czynności poznawcze

Badanie Profilem Psychoedykacyjnym PEP-R umożliwia również określenie stopnia trudności w: mowie, reakcji na bodźce, nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych oraz zabawy i zainteresowania przedmiotami.

Badanie podzielone jest na 2-3 spotkania z dzieckiem (2/3 x 50 min), podczas których  terapeuta wykonuje zestaw prób i ćwiczeń z różnych sfer rozwojowych, potem na kolejnym spotkaniu z rodzicem omawia wyniki badania i przekazuje zalecenia oraz propozycje do dalszej terapii;

koszt badania: 270 zł

Szczegółowe informacje i zapisy: pod numerem tel. 513-087-950

oraz drogą mailową przez formularz kontaktowy lub adres: teczowezacisze@wp.pl